Scroll Top

GDPR

A WWW.autototal.hu WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A www.autototal.hu honlap az AD AUTO TOTAL SRL (a továbbiakban: Auto Total) társaság tulajdona, cégjegyzékszám: J40/29340/1994, adószám RO6844726, székhelye: Bukarest, utcán. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, szektor 6, levelezési címe: Bukaresti telephely, Splaiul Unirii nr. 96, szektor 4, bejárat az utcán Verzisori nr. 16.
A www.autototal.hu weboldal (a továbbiakban: a weboldal) használata és hozzáférése a jelen okiratba foglalt összes feltétel elfogadását és betartását jelenti. A weboldal használatával a felhasználók kötelesek a következő feltételeket betartani.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

A weboldal célja az Auto Total által ajánlott termékek és szolgáltatások adatbázisához való hozzáférés és a termékek és szolgáltatások megrendelésének biztosítása az Auto Total ügyfelei számára. Ugyanakkor a weboldal egy olyan eszköz, amely segítségével az Auto Total ügyfelei a kereskedelmi tevékenységüket könnyebben végezhetik.
A weboldal kizárólag az Auto Total társasággal adásvételi vagy egyéb jellegű szerződést kötött jogi személyek használhatják, amelyek alapján Auto Total a kereskedelmi ajánlatában levő termékeket és szolgáltatásokat kínálja. Az illető személyek megnevezése a továbbiakban: Felhasználók.
Elméletileg, a weboldal által szolgáltatott adatok helyesek és teljesek, azonban hibák is előfordulhatnak. Ezért az Auto Total a weboldal által tartalmazott adatokra vonatkozóan semmilyen garanciát nem vállal és a jelen weboldal tartalma szerződéskötést vagy egyéb, az Auto Total általi kötelezettségvállalást nem jelent a weboldal Felhasználóira nézve.
Ahhoz, hogy az Auto Total és a Felhasználó között szerződéses kötelezettségek jöjjenek létre, írott szerződés megkötése szükséges, amely tisztán előírja a szerződő felek kötelezettségeit. Ez okból kifolyólag, az összes, a Felhasználók által a Weboldalon feladott rendeléseket kizárólag az illető Felhasználó és az Auto Total között, írásban megkötött szerződés szabályozza.

A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

A weboldalhoz való hozzáférés csak az Auto Total által jóváhagyott Felhasználóknak megengedett, az alábbi, „A WEBOLDAL HASZNÁLATA” rész előírásai értelmében.
Jelenleg, az Auto Total a jóváhagyott Felhasználók számára korlátlan hozzáférést biztosít a weboldalhoz. A jövőben lehetséges, hogy az Auto Total díjat kérjen a weboldalhoz való hozzáférés biztosítása érdekében, beleértve azokat a Felhasználókat is, akik korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek a weboldalhoz.
Az Auto Total jogában áll bármely Felhasználó hozzáférését bármikor megtagadni, saját belátása szerint, előzetes értesítés vagy indokolás nélkül.
A weboldal tulajdonosaként az Auto Total az összes, jogszabály által biztosított joggal rendelkezik, valamint a weboldal által tartalmazott összes anyagra és adatra nézve is kizárólagos joggal rendelkezik.
A weboldal felhasználásával a Felhasználó a weboldalon levő semmiféle tartalomra nézve nem kezdeményezhet semmilyen formában megszerzési, sokszorosítási, másolási és továbbadási tevékenységeket, ideértve a nyomtatott kiadványokat, faxon küldött anyagokat, honlapokat, e-maileket, fórumokat vagy egyéb anyagot az Auto Total írásbeli jóváhagyása nélkül.
Bármilyen, a weboldalon keresztül a Felhasználók rendelkezésére bocsátott anyagok, dokumentumok vagy adatok megszerzését célzó vagy megszerzését megkísérlő tevékenységek esetén, valamint a böngésző szerkezet vagy a Weboldal megjelenését biztosító szerkezet elkerülésének megkísérlése jogszabályi következményeket von maga után.
A fentebb említett esetekben az Auto Total jogában áll a felelős személy tevékenységét a weboldalon betiltani és kártérítést igényelni jogi úton.
Az Auto Total jogában áll a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat előzetes értesítéssel vagy anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen, részlegesen vagy teljesen módosítani, vagy megszakítani.
Az Auto Total a Felhasználóval vagy természetes vagy jogi harmadik személlyel szemben nem vállal felelősséget a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott szolgáltatások módosítása, felfüggesztése vagy megszakítása esetén.
Az Auto Total a weboldal tartalmát és használati feltételeit a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, bármikor módosíthatja. Az új feltételek a jelen weboldalon való közzététel pillanatától kezdődően érvényesek, visszamenőleges hatályt nem gyakorolnak.
Az Auto Total jogában áll a jelen előírásokat, valamint a weboldalt /annak szerkezetét/, az ajánlott szolgáltatásokat a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, tetszőlegesen módosítani, valamint olyan módosításokat is végezhet, amelyek a weboldalra és/vagy a weboldal bármely részére hathatnak.
Ez okból kifolyólag a jelen feltételek időszakos elolvasása ajánlott ahhoz, hogy az esetleges módosításokról tudomást szerezzen.
A weboldal használata a végrehajtott módosítások/frissítések alkalmazása után az új feltételek felhasználók általi elfogadását jelenti.
Az Auto Total jogában áll bármilyen típusú reklámanyagot és/vagy linket a weboldalra bevezetni.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A weboldal használatában érdekelt az Auto Total ügyfelek az Auto Totaltól felhasználói fiók létrehozását kérelmezik. Az Auto Total a fiók létrehozását saját belátása szerint megtagadhatja. Amennyiben a fiók létrehozása jóváhagyott, a weboldal hozzáférése és az Auto Total céggel való levelezés lebonyolítása érdekében a fiók egyedi felhasználónevet kap (username), amely az ügyfél által megadott e-mail cím is lehet. Az illető felhasználónév segítségével, a Felhasználó a weboldalhoz férhet hozzá és jelszót (password) hozhat létre a fiókhoz való belépéshez.
A Felhasználó egy személyt nevez ki az Auto Totallal való kapcsolattartás, valamint a szerződés lebonyolítása érdekében. Az illető személy a Felhasználó fiókjának felhasználónevéhez és jelszavához hozzáféréssel rendelkezik.
Bármely, a kedvezményezett Felhasználó által a fiókján és a weboldalon keresztül a felhasználónév és jelszó használatával leadott termék vagy szolgáltatás rendelése visszavonhatatlan megrendelést jelent és a Felhasználót a megrendelt termékek/szolgáltatások kifizetésére kötelezi, ugyanúgy, mint a felek között írott, a Felhasználó által cégszerűen aláírt szerződés megkötése esetén.
Ugyanakkor, a weboldalon a Felhasználó fiókjából elküldött/kézhez vett kommunikáció a Felhasználó által elküldöttnek/kézhez vettnek számít, és a Felhasználó az az illető üzenet elküldését/kézhez vételét nem vitathatja.
A Felhasználó beleegyezik abba, hogy ez a kommunikációs módszer az Auto Total és a Felhasználó között a szerződés lebonyolítása során elfogadott és minden, fentebb leírt kommunikáció visszavonhatatlan kommunikációnak tekintendő, ezért egyik fél sem vitathatja az illető kommunikáció elküldését/kézhez vételét.
A Felhasználó felelős a fiókjához rendelt jelszó titokban tartásáért.
OMinden, a weboldalt felhasználónévvel való használat esetén feltehető, hogy a hozzáférést a Felhasználót az Auto Total előtt képviselő személy valósítja meg. A két fél közötti kapcsolatban ez a feltevés nem kérdőjelezhető meg, bármely olyan személy, amely a felhasználónevet és a jelszót használja a Felhasználót képviseli. Ebben az értelemben, a Felhasználó fiókján keresztül elküldött minden kommunikáció ugyanazzal az érvényességgel bír, mint hogyha írásban, cégszerűen aláírva történt volna a Felhasználó jogi képviselője által.
Az Auto Total jogában áll egy Felhasználó hozzáférését bármikor megtagadni, saját belátása szerint, előzetes értesítés vagy indokolás szükségessége nélkül.
A weboldal a Felhasználó számára egyéb opcionális funkciót is rendelkezésre bocsát az Auto Total adatbázisának lekérdezése mellett, mint például a kereskedelmi árrés, termékek eladási ára, termékek kódjainak kimutatása, javítási szolgáltatások munkadíjának megállapítása stb. Ezen funkciók a weboldalra az Auto Total ügyfeleinek kérésére kerültek felvételre, a weboldal használatának megkönnyítése érdekében.
Az új felhasználó fiók létrehozása pillanatában a kereskedelmi árrés automatikusan 30% minden termékre.
A Felhasználó, a fiókjából elérhető funkciók segítségével egy másik általános kereskedelmi árrést állíthat be az összes termékre vonatkozóan, különböző termékcsoportokra vagy egyes termékekre külön-külön, vagy ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.
A Felhasználó eladási árának és kereskedelmi árrésének vonatkozásában, ezek opcionális funkciók, amelyeket a Felhasználó a fiókjából kapcsolhat ki/be. Ugyanakkor, az árak/árrések értékei kizárólag tájékoztató jellegűek, a Felhasználó ezeket saját belátása használhatja.
A Felhasználó nem köteles a weboldal ezen funkcióit használni, az eladási ár megállapításának funkcióját ki/bekapcsolni, a felhasználói fiók létrehozásának pillanatában megszabott kereskedelmi árrést használni, a felhasználói fiókon keresztül az árrést módosítani vagy a kereskedelmi tevékenysége során a Felhasználói fiókjában megszabott eladási árakat/kereskedelmi árréseket felhasználni, hanem szabadon dönthet a weboldal funkcióinak felhasználását illetően.
Az Auto Total által az ügyfelekkel megkötött szerződés egyik előírása sem írja elő az Auto Total által megszabott vagy javasolt árak alkalmazását és a Felhasználó által használt weboldal tartalma és/vagy ennek funkciói nem jelentik az Auto Total kísérletét a Felhasználó eladási árainak meghatározására.
A felhasználói fiók létrehozásakor alapértelmezetten használt kereskedelmi árrés nem tekintendő javasolt árrésnek, az illető árréssel számított árak nem tekintendőek az Auto Total által javasolt áraknak.
Minden egyes Felhasználó az Auto Totaltól vásárolt termékek eladási árait szabadon megszabhatja, valamint a kereskedelmi feltételeit is.
Az Auto Total semmilyen, közvetlen vagy közvetett módon nem próbálja befolyásolni az ügyfelei által kínált termékek és/vagy szolgáltatások, vagy egyéb kereskedelmi műveletek árainak meghatározását.

TITOKTARTÁS

A weboldal által tartalmazott összes, az Auto Total kereskedelmi tevékenységére vonatkozó adat szigorúan titkos jellegű és kizárólag a weboldal felhasználóit célozza. Ugyanakkor, egyes feltételek Felhasználóként eltérőek lehetnek.
Ezért a Felhasználók kötelesek az Auto Total13lal szembeni összes tevékenységet vagy a weboldal hozzáférése által megszerzett összes adatot bizalmasan kezelni, az illető adatok tudatos vagy gondatlanság miatti feltárása harmadik felek részére tilos.
A Felhasználók kötelesek harmadik felekre vonatkozóan a bizalmasságot megőrizni, az adatokat semmilyen formában vagy módszerrel nem tárhatják fel, semmilyen anyagot, dokumentumot, iratot, adatot semmilyen módon, közvetlenül vagy közvetetten, saját vagy más hasznára nem használhatnak fel az alábbi, Auto Totallal kötött szerződéses feltételek (a továbbiakban: „Bizalmas adatok”):

 • valamint a Felhasználó Auto Totallal való szerződéses vagy egyéb kapcsolata esetén a következők vonatkozásában;
 • bármely, az Auto Total által a Felhasználó részére a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott, az Auto Total tevékenységét, szervezési módját, kereskedelmi, pénzügyi helyzetét stb. illető adatok;
 • okiratok, adatok, üzleti tervek, munkatervek, projektek, ötletek, koncepciók, szakmai titkok, technikák, jellemzők, táblák, makettek, számítógépes programok, árverési iratok, stratégiai tervek, területi lefedésre vonatkozó tervek, marketing/pénzügyi tervek, a munkavállalók, ügyfelek vagy beszállítók neve, valamint egyéb műszaki, pénzügyi vagy üzleti adatok, grafikonok, bármely más írott vagy anyagi formában az Auto Total által a Weboldalon keresztül feltárt információ, amely bizalmas adatot tartalmaz, attól függetlenül, hogy ezeket a „bizalmas” vagy „tulajdona” jelzővel látja el stb., amelyek az Auto Total tulajdonát képezik és amelyek a weboldalon keresztül jutnak a Felhasználó tudomására;
 • terméklisták, műszaki adatok, árak, valamint ezekhez kapcsolódó összes adatok;
 • Egyéb, természetükből adódóan bizalmas jellegű adatok és információk esetén.

A weboldalon keresztül a Felhasználók rendelkezésére bocsátott Auto Total adatbázisaiban szereplő adatok kiemelt fontossága miatt a Felhasználók kötelesek az illető adatok bizalmasságát megőrizni.
A Weboldal hozzáférésével egyidejűleg a Felhasználó hozzájárulását fejezi ki ahhoz, hogy az így megszerzett adatok bizalmasságát megőrzi, a kézhez vett bizalmas adatokat semmilyen módon, közvetlenül vagy közvetetten nem tárja fel, nem teszi közzé és ezeket egyéb célra nem használja fel.
Az adatbázisok tartalma kizárólag a Felhasználók egyéni felvilágosítására szolgál. A Felhasználók jogában áll az adatbázisokban szereplő adatokhoz hozzáférni, ezeket kizárólag saját felhasználásra lemásolhatják, kinyomtathatják.
A Felhasználók az adatbázisban szereplő adatokat más Felhasználók részére nem tárhatják fel.
Az adatbázisban szereplő adatok bármelynemű átadása harmadik felek vagy más Felhasználók részére a Weboldal használatának súlyos megsértését jelenti.
A Felhasználóknak tilos:

 • az adatbázisban szereplő adatok vagy ezek egy részének sokszorosítása, másolása, eladása, közzététele, forgalmazása bármilyen módszerrel, ideértve elektronikus, mágneses vagy számítógépes rendszerek segítségével, vagy ezek egyéb felhasználása az Auto Total által megengedett módon kívül;
 • az adatbázis tartalmába bármilyen módon beavatkozni, a közzétett anyagokat és adatokat törölni vagy módosítani, vagy ebből a célból tevékenykedni;
 • az Auto Total hálózatába tartozó rendszerek vagy az Auto Total hálózatát célzó, sérülékenységének szkennelése vagy tesztelése vagy az Auto Total bármely, nem nyilvános szervereihez vagy szolgáltatásaihoz való nem megengedett hozzáférést megkísérelni;

A jelen szabályok áthágása polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget von maga után.
A Felhasználók a Bizalmas adatokat ugyanazzal a gondossággal kezelik, mint bármely más, hasonló adatokat. Az adatok bizalmasságának megőrzésére fordított figyelem minden esetben egyenlő kell legyen a szakember által saját adatainak bizalmasságának megőrzésére fordított erőfeszítéssel.
Az adatok bizalmasságának megőrzését illetően, a Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen adatot közvetlenül vagy harmadik félnek közvetetten nem tárnak fel, kivéve, ha az Auto Total jogi képviselője erre külön felhatalmazást nem ad. Az utóbbi feltevés esetén a Felhasználó köteles a feltárt adatok vonatkozásában kizárólag az Auto Total által megadott szempontokra korlátozódni.
Amennyiben egy Felhasználót az igazságszolgáltató vagy illetékes kormányzati hatóságok keresnek meg, bizalmas adatok feltárására vonatkozóan, jogszabály, bírói határozat vagy egyéb jogi szabály alkalmazásában, a Felhasználó az Auto Totalt azonnal értesíti, hogy a bizalmas adatok megvédésére rendelet vagy egyéb jogszabályi rendelkezés útján megadja a lehetőséget.

PROMÓCIÓS KAMPÁNYOK

Tekintettel arra, hogy az Auto Total és a Felhasználók között szerződéses kapcsolat jött létre, amely során az Auto Total a termékeit és szolgáltatásait értékesíti a Felhasználók részére. Figyelembe véve azt is, hogy az Auto Total promóciós kampányokat futtat az ügyfeleinek, értékesítése növelése érdekében és az ügyfelek érdekeltek lehetnek ezekben a kampányokban részt venni. Az Auto Total a weboldalon keresztül lebonyolított promóciós kampányokban való részvételt biztosítja a következő szabályok betartása mellett:
Az Auto Total promóciós kampányaiban való részvétel érdekében a Felhasználó egy e-mail címet határoz meg, vagy a weboldalon már létező, kereskedelmi tevékenysége során használt címet adhatja meg, valamint a felhasználói fiókhoz társított e-mail címet.
A Felhasználó a fiókjához hozzáférési joggal rendelkező személyeket nevez ki, amelyek a promóciós kampányokban való részvételi utalványokat vagy egyéb dokumentumokat használhatják fel, az illető személyek felelnek a promóciós kampányban megszerzett nyeremények felhasználási módját illetően.
A felhasználónév és jelszó használatával a Felhasználó a fiókhoz férhet hozzá, ahol az Auto Total által futtatott promóciós kampányokra iratkozhat fel. A Felhasználó a fiókjába belépve, a kézhez vett promóciós kampányok keretén belül kiállított utalványokat kinyomtathatja, a promóciós kampány szabályzata alapján.
A Felhasználó a fiókjához hozzáférési joggal rendelkező személyeket nevez ki, amelyek a promóciós kampányokban való részvételi utalványokat letölthetik, az illető személyek felelnek a promóciós kampányban kézhez vett utalványok felhasználási módját illetően.
A Felhasználó meghatalmazott képviselőt jelöl ki az utalványok használatára vonatkozóan és ellenőrzi a kampány szabályzatának megfelelő utalványok felhasználási módját.
Az Auto Total semmilyen módon nem felel a Felhasználó fiókjához való hozzáféréséért és az utalványok nyomtatásáért vagy használatáért. A fiókhoz való hozzáférés módjának vagy Felhasználó által meghatalmazott személyek ellenőrzésére nem rendelkezik felhatalmazással.
Az utalványok használatából és nyeremények kézhez vételéből és megadásából adódó esetleges adót, járulékokat stb. a Felhasználó fogja megfizetni. Az Auto Total ezek használati módjának vagy az utalványok használatának és a nyeremények kézhez vételének tekintetében felelősséggel nem tartozik.

SZERZŐI JOGOK

A weboldal teljes tartalma az Auto Total tulajdonát képezi, ezt a romániai és nemzetközi jogszabály védi.
A jelen weboldalon levő adatok szerzői jogai az Auto Total tulajdonát képezik.
A jelen weboldal semmiyen anyaga részletekben vagy teljesen az Auto Total előzetes, írott, egyértelmű hozzájárulás nélkül nem sokszorosítható, vagy módosítható.
A jelen weboldal tartalma, a szöveg, grafika, fényképek, szoftver, logo és egyéb anyag a szerzői jog vagy egyéb jogszabályi rendelkezés oltalma alatt áll. Szellemi tulajdont illetően az Auto Total tulajdona.
Az Auto Total által a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott adatok hozzáférése vagy használata, vagy ezek egy részének sokszorosítása, másolása, többszörösítése, eladása, viszonteladása vagy használata oly módon, amely a romániai vagy nemzetközi jogszabályokat szerzői jog és szellemi jog vonatkozásában sérti, polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után az illető tevékenységre nézve.
Amennyiben úgy értékelendő, hogy a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott bármely anyag a szerzői jogokat vagy egyéb jogokat megsért, vagy erkölcsi vagy közrendi szabályokat sért, azt az Auto Total-nak szükséges jelezni a Weboldalon feltüntetett kapcsolattartási elérhetőségek egyikén.
Az Auto Total jogában áll a weboldal hozzáférhetőségét és használatát bármilyen módon meggátolni és az illető személyek büntetését kérni a jogszabály szerint amennyiben ésszerű gyanú áll fenn, hogy a cél a weboldal, tartalmának vagy biztonságának tönkretétele vagy módosítása, vagy az Auto Total érdekeinek, imázsának, termékeinek, szolgáltatásainak és/vagy munkavállalóinak vagy partnereinek negatív módon való befolyásolása.

LINKEK EGYÉB WEBOLDALAKHOZ

Az Auto Total vagy harmadik felek a weboldalon keresztül kapcsolatokat („linkeket”) tüntethetnek fel az interneten létező egyéb weboldalak vagy források felé. A weboldalon harmadik felekhez mutató reklámok és/vagy oldalak találhatóak, ideértve az Auto Total beszállítóinak és más partnereinek weboldalait.
Az Auto Total nem tartozik felelősséggel a fentebb említett weboldalakon levő használati feltételek, tartalom, anyagok, termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ezen weboldalak hozzáférése kizárólag a hozzáférést végző személy kockázatvállalásával történik.
Az Auto Total nem tartozik felelősséggel és nem fizet károkat közvetlenül vagy közvetett módon semmilyen veszteség vonatkozásában, amelyek feltehetően ezen weboldalakon levő adatok, anyagok, tartalmak vagy szolgáltatások használatából adódtak.
A jelen weboldal és egyéb weboldalak közötti linkek létrehozása az Auto Total előzetes hozzájárulása nélkül tilos.
Amennyiben a fenti eset az Auto Total írott hozzájárulása nélkül történik, a cég nem vállal felelősséget a saját weboldalától független weboldalak tekintetében. Az Auto Total által meghatalmazott személyeken kívül ezeken a weboldalakon anyagokat közzé tevő személyek vonatkozásában az Auto Totalnak jogában áll, a jogszabály szerinti büntetést kérni minden olyan tevékenység esetén, amely előzetes hozzájárulással nem rendelkezik.

HÍRLEVÉL / NEWSLETTER

Az Auto Total a weboldal Felhasználóinak hírleveleket küldhet, amelyek az Auto Total kereskedelmi ajánlatát, promóciókat, reklámkampányokat vagy egyéb, relevánsnak tekintett adatokat tartalmazhat.
A (a továbbiakban newsletter-ként is szereplő) hírlevélre való feliratkozás és leiratkozás ingyenes és önkéntes és a következő használati feltételek elfogadását jelenti:
A küldött üzeneteket kérik és az elektronikus kereskedelmi szabályokat betartják a kereskedelmi kommunikációra nézve, ahogy azt a romániai és nemzetközi jogszabály előírja.
A hírlevél küldése a felhasználó elektronikus postai címének megadásához kötött a weboldalon jelen levő rovatban. A hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulás egyéb módon és feltételek mellett is megadható, de a hírlevelet kapó személytől szükséges megszerezni.
A hírlevél felmondása bármikor lehetséges, az alábbi módon:

 • A saját link használatával, amely minden hírlevélben jelen van;
 • Kapcsolatfelvétel az Auto Totallal a kapcsolattartási adatok segítségével, a felek utólagos felelősségét kizárva, vagy anélkül, hogy a felek kártérítési igénnyel élnének.

Az Auto Total jogában áll a hírlevélre jogosult személyeket kiválasztani, valamint a hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárult személyeket az adatbázisból kitörölni. Az Auto Total utólagos felelősségvállalása nélkül vagy az illető személy előzetes értesítése nélkül.
Az Auto Total a SPAM-et nem segíti elő. A weboldalon keresztül közzétett e-mail címek használata mail listákon való részvétel vagy kereskedelmi e-mailek (spamming) küldése céljából vagy minden más célból kifolyólag, kivéve az indokolt, személyes e-mailek küldését, az illető címek tulajdonosának írott hozzájárulása nélkül tilos.
Az Auto Total a Felhasználóknak küldött hírleveleibe nem fog az Auto Total partnerein kívül harmadik felekről szóló reklámot iktatni.
Az Auto Total a weboldalon levő adatokkal megegyező jogokkal rendelkezik az elküldött hírlevél vonatkozásában is, a jelen okirat előírásainak megfelelően.
Amennyiben a hírlevelekre feliratkozott személyek azt más személyeknek is elküldik, az a saját felelősségükre történik. Bármely ilyen jellegű továbbküldés kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a hírlevél szerkezete vagy tartalma nem módosult. A feliratkozott személyektől hírlevelet kapó személyeket felvilágosítottnak tekintjük a feliratkozott személyek által a jelen cikk vonatkozásában. Ebben az értelemben az Auto Total felelősséget nem vállal a feliratkozott személyek tevékenységét illetően.
A hírlevelek használata a tartalomra vonatkozó felelősségkorlátozás feltételei mellett lehetséges, a weboldal használatát is beleértve a jelen okirat előírásai szerint.

COOKIE POLITIKA

A weboldal „cookie-kat” használ a Felhasználók azonosítása érdekében. A cookie-k a Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák és kockázatot nem jelentenek. Amennyiben a böngésző úgy van beállítva, hogy a cookie-kat ne fogadja el, egyes oldalak részlegesen vagy teljes mértékben működésképtelenné válnak.

JOGI NYILATKOZAT

A Felhasználók alapértelmezetten elfogadják azt, hogy a weboldal használata saját felelősségre történik. Az Auto Total kifejezetten elutasít minden, közvetetten vagy közvetlenül nyilvánított felelősséget a weboldal használatára vagy a weboldalon közzétett adatokra vonatkozóan.
Az Auto Total a Felhasználóknak semmilyen garanciát nem nyújt arra vonatkozóan, hogy az adatok a Felhasználók összes kívánságát teljesíteni fogja, a szolgáltatások megszakítás nélkül működnek időben, biztonságosak vagy hibátlanok, a Weboldal adatainak használatából eredő eredmények helyesek vagy hihetőek, a Weboldal használatából eredő adatok minősége a Felhasználó összes kívánságát kielégíti, az összes programhiba kijavításra kerül, valamint minden hasonló szempontra vonatkozóan.
A Felhasználó az egyedüli, a weboldalakhoz való hozzáférő számítógépes rendszerek vagy hálózatok tönkretételével vagy egyéb, a weboldalról letöltött adatok és a weboldal tartalmával összefüggésbe hozható károkért felelős személy.
Az Auto Total nem vonható felelősségre a weboldalon semmilyen okból kifolyólag megjelenő esetleges hibákért, ideértve a műszaki beállítások vagy hasonló okok miatti hibákat is.
A weboldalon keresztül megszerzett adatok garanciákat nem képeznek, kivéve, ha az Auto Totallal külön, kifejezett, írásos szerződésben ez nincs meghatározva.
Auto Total nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, balesetszerű, különleges károk miatt. Ideértve a nyereségveszteséget, adathasználati lehetőség korlátozását vagy egyéb anyagtalan és mérhetetlen veszteséget (akkor sem, ha Auto Total a veszteségek előfordulásának lehetőségéről előzetesen értesült), az alábbi okok miatt:

 • a weboldalon jelen levő adatok használata vagy használatának ellehetetlenítése;
 • a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok közvetítésének romlása;
 • bámely harmadik fél nyilatkozata vagy tette a weboldal által biztosított szolgáltatást és/vagy tartalmat illetően;
 • a weboldal tartalmára és legfőképpen az adatbázisra vonatkozó bármely más probléma.

A weboldalt a jelen formában, semmi egyéb garancia nélkül szolgáltatjuk. AZ Auto Total nem vonható felelősségre a weboldalon található hibás adatok, eltérések, a szolgáltatás elérhetetlensége vagy a weboldal egyéb tartalma, hibája miatt.
A weboldal azon részei esetén, amelyek a Felhasználók posztjait tartalmazhatják, amennyiben léteznek ilyen részek, a tartalomra vonatkozó felelősség teljes egészében a szerzőre hárul. Az Auto Total jogában áll a használati feltételeket megszegő vagy a saját, partnerek vagy harmadik felek imázsának bármely formában ártó posztok közzétételét megtagadni.
Az Auto Total semmi esetben sem vonható felelősségre a kereskedelmi, beszerzési, különleges ajánlatok, pormóciók, reklámozási és ezekre nem korlátozott kapcsolatok, illetve bármely típusú kapcsolat/tranzakció/együttműködés stb. következményeit illetően, amelyek a weboldal felhasználói és a weboldalon közvetlenül vagy közvetetten reklámozó személy között jöhetnek létre.
Az Auto Total folyamatos erőfeszítéseket tesz a weboldal jó működésének és maximális biztonságának biztosítása érdekében. Ennek ellenére, az Auto Total nem vállalhat felelősséget és semmilyen formában nem szavatolja azt, hogy a weboldal állandó jelleggel üzemel és minden hibától mentes.
Ugyanakkor, az Auto Total semmilyen formában nem szavatolja azt, hogy a weboldalon található iratok, fájlok vagy egyéb adatcsomagok vírusmentesek. Felelősségre nem vonható a weboldalon keresztül szenvedett esetleges károkért. A saját biztonsága érdekében, minden Felhasználónak vírusirtó programot szükséges használnia a weboldal hozzáférése közben.
Az Auto Total nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha egy Felhasználó bármely formában kárt szenved/szenvedne harmadik fél miatt, amely azt állítja, hogy az Auto Total érdekeit képviseli. A Felhasználó az Auto Totalt az ilyennemű kísérletekről értesíteni fogja.
Az Auto Total semmilyen formában nem szavatolja a weboldalnak vagy az üzembentartójának/adminisztrátorának bármilyen elektronikus módon elküldött adatok biztonságát és/vagy bizalmasságát, csak azt, hogy az illető adatokat az Auto Total nem fogja közzétenni.
Az elektronikus távközlési eszközökön megvalósított kommunikációnak (mint például az e-mail), a küldés pillanatában a Felhasználó teljeskörű azonosítási adatait szükséges tartalmaznia.
Az Auto Total politikája szerint, a nem igényelt anyagokat nem vesszük figyelembe és nem fogadjuk el. Amennyiben a weboldal Felhasználói ilyen anyagokat küldenek, az Auto Total jogában áll a szóban forgó anyagokat nem bizalmasan és a személyes- vagy tulajdonjogok hatályán kívül kezelni.
Az ilyen anyagok és jogok az Auto Total tulajdonába kerülnek, egy személy vagy személycsoport által felvetett követeléstől mentessé válnak, és ezeket az Auto Total bármilyen célra felhasználhatja, a használatukért pedig fizetéssel nem tartozik.
Az Auto Total a lopást vagy vandalizmust és az adatok feltárását vagy veszélyeztetését célzó kibertámadások vonatkozásában nem vonható felelősségre.
A Felhasználók felelősek a bizalmas adatok feltárásával harmadik fél előtt.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES HATÓSÁG

A jelen weblap hozzáférését, tartalmát vagy használatát érintő bármely vita a romániai jogszabály szerint kerül rendezésre, mind anyagi, mind eljárási szempontból, a mindennemű jogviták rendezése pedig a bukaresti, romániai bíróságok illetékességét képezi.

Adatvédelmi beállítások
Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a böngészője információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokról, általában sütik formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k bizonyos típusainak blokkolása hatással lehet a weboldalunkon és az általunk kínált szolgáltatásokban szerzett tapasztalataira.